nasze logo

Mamy 2 certyfikaty Prince2 Fundation :)

PRINCE 2

Certyfikat PRINCE2 Foundation stanowi pierwszy poziom certyfikacji z zakresu metodyki PRINCE2.
To egzaminem weryfikujący wiedzę merytoryczną z zakresu procesów, komponentów i technik metodyki.

Egzamin ma formę testu jednokrotnego wyboru.
Poświadcza opanowanie metodyki PRINCE2 w stopniu wystarczającym do brania udziału w projektach jako wykwalifikowany członek zespołu projektowego, lub do prowadzenia mniejszych projektów.
Certyfikaty te są uznawane i cenione na całym świecie zarówno przez sektor publiczny jak i biznesowy.

Korzyści wynikające ze stosowania metodyki PRINCE2

  • * zapewnia kontrolowany i zorganizowany sposób na planowane rozpoczęcie, przebieg i zakończenie projektu,
  • * zapewnia klarowny podział ról, obowiązków i odpowiedzialności,
  • * zrealizacja projektu jest sterowana poprzez stałe odwoływanie się do nadrzędnego celu projektu (uzasadnienia biznesowego),
  • * wymaga zaangażowanie najwyższego kierownictwa projektu tylko, gdy jest to konieczne – odbiór etapu, kluczowe decyzje, itp.
  • * zapewnia przegląd realizacji i wczesne ostrzeganie o możliwych problemach,
  • * pozwala kontrolować wszelkie odchylenia od planu,
  • * organizuje komunikację,
  • * nie wymaga licencji.

 

 
 

ABC NGO

Praktyczne wskazówki na bazie zadawanych pytań z zakresu organizacji i prowadzenia działalności przez III sektor.

 
 

Polecane inicjatywy

Na całym świecie i w Polsce prowadzone są różne akcje, które warto popierać.

1 
 

ABC Przedsiębiorcy

Praktyczne wskazówki na bazie zadawanych pytań  z zakresu organizacji i prowadzenia działalności firm.

mikrogranulki w kosmetykach stop

Mikrogranulki Stop

Inicjujemy w Polsce Międzynarodową Kampanię na rzecz wycofania plastikowych mikrogranulek z kosmetyków.

Wsparcie Firm

Pomoc w aplikowaniu o środki unijne , analizy finansowe, plany marketingowe, biznes plany to tylko jedne z wielu działań na rzecz MŚP.

Ekogazeta

Zespół Fundacji od początku wspiera merytorycznie i współredaguje ekologiczne czasopismo – Ekogazeta (www.ekogazeta.eu)

Wsparcie NGO

Nieodpłatnie świadczymy usługi doradztwa i wsparcia merytorycznego na rzecz nowo powstałych organizacji III sektora

Global Compact

Fundacja, jako członek Inicjatywy Global Compact ( od 2007r) zachęca do poparcia, przyjęcia i stosowania 10 Zasad Global Compact.

Inwestycje społeczne

Kontynuujemy program minimalizacji ryzyka inwestycyjnego dla III sektora i instytucji publicznych.

Dla Wolontariuszy

Działalność Fundacji bez zaangażowania i pracy Wolontariuszy byłaby niemożliwa. Cieszymy się, że jesteście z nami i razem tworzymy więcej dobra :)

Samoedukacja

Realizujemy program skierowany do młodzieży, w zakresie podnoszenia kompetencji i wiedzy w wybranych obszarach biznesowych i społecznych.

Współpraca