nasze logo

Fundacja w ramach działalności statutowej odpłatnej udziela wsparcia w zakresie:

1. Pozyskiwania Funduszy Unijnych

Jest to oferta skierowana głownie do małych i średnich Firm (MŚP).
Opracowujemy wnioski o dotacje wraz z biznesplanami w ramach programów unijnych badawczych, inwestycyjnych, rolnych, srodowiskowych.
Oferta została przygotowana we współpracy z naszym Partnerem firmą: Instytut EUROROZWOJU S.A.
Możemy pochwalić się długą listą, skutecznie pozyskanych dotacji, dla Firm z różnych regionów Polski.

Wszystkich Państwa zachęcamy do korzystania z naszych sprawdzonych usług odnośnie pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych.

2. Opracowujemy: ANALIZY, PROJEKCJE, BIZNES PLANY I STUDIA WYKONALNOŚCI.

Analizy inwestycji i projekcje finansowe. Opracowywane w oparciu o modele komputerowe oraz nasze doświadczenie.
Analizy te wykorzystujemy w biznes planach składanych jako załączniki do wniosków o dotacje z UE oraz w staraniach o kredyty bankowe dla naszych Klientów.

3. Koordynujemy prace w zakresie tworzenia:PARTNERSTW, KLASTRÓW, PODMIOTÓW WSPÓLNYCH.

Pomoc w poszukiwaniu Partnerów do realizacji wspólnych przedsięwzięć. W tym w ramach projektów (obszarów tematycznych) mogących otrzymać dofinansowanie z funduszy UE.

4. Świadczymy usługi przygotowania dokumentacji przetargowej lub jej weryfikacji.

5. Świadczymy usługi przygotowywania dokumentacji środowiskowej.

6.  Opracowujemy umowy, statuty itp.

Na Państwa zlecenie opracujemy projekty: umów spółek, partnerstw, klastrów, konsorcjów oraz niezbędne Statuty i regulaminy wewnętrze.

7. Przygotujemy wnioski do KRS.

Opracowanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) - na Państwa zlecenie przygotujemy zarówno wnioski dotyczące pierwszego wpisu, jak też zmian w KRS, dla podmiotów już zarejestrowanych.

 

 nieodpłatna pomoc

 

Prześlij formularz:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dla Firm

Wsparcie Firm

Pomoc w aplikowaniu o środki unijne , analizy finansowe, plany marketingowe, biznes plany to tylko jedne z wielu działań na rzecz MŚP.