nasze logo

Program Edukacji i Samorozwoju prowadzony przez Fundację, obejmuje swoim zakresem podnoszenie kompetencji i wiedzy o tematyce:

  • ekonomiczno - finansowej,
  • procesów organizacyjnych,
  • zrównoważonego rozwoju.

Program ukierunkowany jest na rozszerzanie kompetencji przydatnych społecznie, jak też w biznesie (z uwzględnieniem obszaru tzw. ekonomii społecznej) oraz wyrównywania szans, skierowany do młodzieży, szczególnie akademickiej oraz kobiet.

Program zawiera też elementy edukacji i samoedukacji z zakresu ekologii, małej energetyki przyjaznej środowisku oraz języka angielskiego.

Częścią tego Programu jest też moduł: "Wzmocnienie kompetencji wolontariuszy"- to nasz autorski program realizowany od 2007r.

Obejmuje on edukację z zakresu podstaw:

 • * zarządzania,
 • * finansów,
 • * organizacji prac nad projektami,
 • * struktur podziału pracy,
 • * autoprezentacji,
 • * tworzenia projektów modelowych,
 • * działań marketingowych

Ma na celu nie tylko podniesienie kompetencji, ale przede wszystkim przygotowanie do samodzielnych prac nad powierzonymi zadaniami.

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy.

Dla Firm

Samoedukacja

Realizujemy program skierowany do młodzieży, w zakresie podnoszenia kompetencji i wiedzy w wybranych obszarach biznesowych i społecznych.