nasze logo

Szkolenie dla asesorów i tutorów.

Szkolenie Projekt Lever 2

Dwie osoby z ramienia naszej fundacji fundacji uczestniczyły w szkoleniu dla asesorów i tutorów modelu LEVER.

Projekt LEVER powstał by pomóc wolontariuszom w walidacji kompetencji miękkich zdobytych przez nich w trakcie wykonywania działań społecznych oraz zachęcić pracodawców do uznawania tych kompetencji i doświadczenia wolontariackiego za wartościowe, przydatne w pracy odpłatnej i dające szansę na rozwój kariery zawodowej. Więcej >>

Lever szkolenie 

W ramach projektu opracowany został Model LEVER – proces walidacji kompetencji wolontariuszy, dzięki któremu wolontariusze mogą uzyskać międzynarodowy certyfikat potwierdzający poziom posiadanych kompetencji miękkich, który pozwoli wzbogacić ich profil i CV.

Projekt „LEVER – Modelling informal learning and transversal competences in the voluntary service experience to increase employment and mobility of citizens” organizowany był przez Fondazione Politecnico di Milano (Włochy) we współpracy z partnerami:

  • * L.A.Vo.P.S. – Volunteering Service Centre Sondrio Province (Włochy),
  • * Confindustria di Sondrio e Lecco (Włochy), SNS – Scuola Nazionale Servizi (Włochy),
  • * VPL – Foundation European Centre Valuation Prior Learning (Holandia),
  • * VIA University College (Dania),
  • * HOMINEM Challenge SL (Hiszpania)
  • * Fundacją Dobra Sieć (Polska)

Lever szkolenie 3

Strona polskiego partnera projektu Fundacja Dobra SiećFundacja Dobra Sieć i zarazem organizatora wspomnianego szkolenia asesorów i tutorów modelu Lever

Wolontariuszy zainteresowanych przejściem procesu walidacji prosimy o kontakt

 

Dla Firm