nasze logo

Dlaczego nie ubiegamy się o 1% ?

1 procent

Zarząd Fundacji podtrzymuje decyzję o odstąpieniu ubiegania się o 1 %.
Stosowne pismo zostało przesłane do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 2010r.
O decyzji Fundacji w tym zakresie poinformowany został stosowny Urząd Skarbowy.
W związku z powyższym pomimo, że mamy status OPP, nie figurujemy na listach organizacji uprawnionych do 1%.


Uważamy, że m.in. z uwagi na zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce (patrz raport GUS z 2015r - tablice od str.4) nie powinniśmy tworzyć konkurencji w zakresie 1% dla organizacji, które zbierają te środki i wydatkują na najpilniejsze potrzeby egzystencji czy zdrowia wspieranych rodzin i dzieci.

Przekonania tego nie pomniejsza wprowadzenie rządowego programu 500+, gdyż pokłady biedy są ogromne.

Dla Firm