nasze logo

Mamy 2 certyfikaty Prince2 Fundation :)

PRINCE 2

Certyfikat PRINCE2 Foundation stanowi pierwszy poziom certyfikacji z zakresu metodyki PRINCE2.
To egzaminem weryfikujący wiedzę merytoryczną z zakresu procesów, komponentów i technik metodyki.

Egzamin ma formę testu jednokrotnego wyboru.
Poświadcza opanowanie metodyki PRINCE2 w stopniu wystarczającym do brania udziału w projektach jako wykwalifikowany członek zespołu projektowego, lub do prowadzenia mniejszych projektów.
Certyfikaty te są uznawane i cenione na całym świecie zarówno przez sektor publiczny jak i biznesowy.

Korzyści wynikające ze stosowania metodyki PRINCE2

  • * zapewnia kontrolowany i zorganizowany sposób na planowane rozpoczęcie, przebieg i zakończenie projektu,
  • * zapewnia klarowny podział ról, obowiązków i odpowiedzialności,
  • * zrealizacja projektu jest sterowana poprzez stałe odwoływanie się do nadrzędnego celu projektu (uzasadnienia biznesowego),
  • * wymaga zaangażowanie najwyższego kierownictwa projektu tylko, gdy jest to konieczne – odbiór etapu, kluczowe decyzje, itp.
  • * zapewnia przegląd realizacji i wczesne ostrzeganie o możliwych problemach,
  • * pozwala kontrolować wszelkie odchylenia od planu,
  • * organizuje komunikację,
  • * nie wymaga licencji.

 

Dla Firm