nasze logo

dotacja na prace BR

TERMIN naboru wniosków: od 01 marca  do 30 maja 2018r oraz od 16 sierpnia do 14 grudnia 2018r.

Przedsiębiorstwo będzie mogło uzyskać dofinansowanie na przeprowadzenie badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług, łącznie z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych oraz kosztami prac przedwdrożeniowych.

Dla Firm