nasze logo

Charakterystyka spółdzielni w kilku punktach:

 • Dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, która w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą.
 • Może prowadzić działalność społeczną i oświatową kulturalną na rzecz członków i ich środowiska. w nazwie musi mieś ,,Spółdzielnia,, lub ,,spółdzielczy,,.
 • Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.
 • Statut uchwalają założyciele. Min 10 osób, gdy osoby fizyczne i 3 gdy osoby prawne.
 • Osobowość prawna z chwilą wpisu do KRS-u.
 • Zmiana statutu wymaga 2/3 głosów Walnego Zgromadzenia.
 • Członkiem może być każda osoba o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także do ograniczonych zdolności.
 • Deklaracja członka w formie pisemnej [ deklaruje wkłady ]. W deklaracji może wskazać osobę, której się wypłaci udziały po jego śmierci.
 • Spółdzielnia ma Zarząd, Radę Nadzorczą albo Walne Zgromadzenie lub przedstawicieli lub Grupy członkowskie.
 • Członek spółdzielni wnosi wpisowe i zadeklarowane udziały. Nie odpowiada za zobowiązania spółdzielni. Statut może przewidywać wnoszenie wkładów na własność lub do korzystania.
 • Zarząd prowadzi rejestr członków.
 • Rada Nadzorcza -3 członków wyłącznie z Członków.
 • Nadwyżka bilansowa -5% na zwiększenie funduszu zasobowego, aż do momentu gdy fundusz zasobowy będzie równy wniesionym udziałom.
 • Pełna rachunkowość.
 • Raz na 3 lata – lustracja pod względem rzetelności, legalności, gospodarności działania. Lustratora wyznacza Krajowa Rada Spółdzielcza.
 • Występują przepisy szczególne w osobnych ustawach dla spółdzielni mieszkaniowych, rolnych.

na podstawie: ust z 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze z późniejszymi zmianami

Dla Firm