Charakterystyka stowarzyszenia w kilku punktach

na podstawie:Ustawa z 07. 04.1989 Prawo o stowarzyszeniach z późn zmianami.