nasze logo

Szkolenie dla asesorów i tutorów.

Szkolenie Projekt Lever 2

Dwie osoby z ramienia naszej fundacji fundacji uczestniczyły w szkoleniu dla asesorów i tutorów modelu LEVER.

Projekt LEVER powstał by pomóc wolontariuszom w walidacji kompetencji miękkich zdobytych przez nich w trakcie wykonywania działań społecznych oraz zachęcić pracodawców do uznawania tych kompetencji i doświadczenia wolontariackiego za wartościowe, przydatne w pracy odpłatnej i dające szansę na rozwój kariery zawodowej. Więcej >>

Lever szkolenie 

W ramach projektu opracowany został Model LEVER – proces walidacji kompetencji wolontariuszy, dzięki któremu wolontariusze mogą uzyskać międzynarodowy certyfikat potwierdzający poziom posiadanych kompetencji miękkich, który pozwoli wzbogacić ich profil i CV.

Projekt „LEVER – Modelling informal learning and transversal competences in the voluntary service experience to increase employment and mobility of citizens” organizowany był przez Fondazione Politecnico di Milano (Włochy) we współpracy z partnerami:

  • * L.A.Vo.P.S. – Volunteering Service Centre Sondrio Province (Włochy),
  • * Confindustria di Sondrio e Lecco (Włochy), SNS – Scuola Nazionale Servizi (Włochy),
  • * VPL – Foundation European Centre Valuation Prior Learning (Holandia),
  • * VIA University College (Dania),
  • * HOMINEM Challenge SL (Hiszpania)
  • * Fundacją Dobra Sieć (Polska)

Lever szkolenie 3

Strona polskiego partnera projektu Fundacja Dobra SiećFundacja Dobra Sieć i zarazem organizatora wspomnianego szkolenia asesorów i tutorów modelu Lever

Wolontariuszy zainteresowanych przejściem procesu walidacji prosimy o kontakt

 

 
 

ABC NGO

Praktyczne wskazówki na bazie zadawanych pytań z zakresu organizacji i prowadzenia działalności przez III sektor.

 
 

Polecane inicjatywy

Na całym świecie i w Polsce prowadzone są różne akcje, które warto popierać.

1 
 

ABC Przedsiębiorcy

Praktyczne wskazówki na bazie zadawanych pytań  z zakresu organizacji i prowadzenia działalności firm.

mikrogranulki w kosmetykach stop

Mikrogranulki Stop

Inicjujemy w Polsce Międzynarodową Kampanię na rzecz wycofania plastikowych mikrogranulek z kosmetyków.

Wsparcie Firm

Pomoc w aplikowaniu o środki unijne , analizy finansowe, plany marketingowe, biznes plany to tylko jedne z wielu działań na rzecz MŚP.

Ekogazeta

Zespół Fundacji od początku wspiera merytorycznie i współredaguje ekologiczne czasopismo – Ekogazeta (www.ekogazeta.eu)

Wsparcie NGO

Nieodpłatnie świadczymy usługi doradztwa i wsparcia merytorycznego na rzecz nowo powstałych organizacji III sektora

Global Compact

Fundacja, jako członek Inicjatywy Global Compact ( od 2007r) zachęca do poparcia, przyjęcia i stosowania 10 Zasad Global Compact.

Inwestycje społeczne

Kontynuujemy program minimalizacji ryzyka inwestycyjnego dla III sektora i instytucji publicznych.

Dla Wolontariuszy

Działalność Fundacji bez zaangażowania i pracy Wolontariuszy byłaby niemożliwa. Cieszymy się, że jesteście z nami i razem tworzymy więcej dobra :)

Samoedukacja

Realizujemy program skierowany do młodzieży, w zakresie podnoszenia kompetencji i wiedzy w wybranych obszarach biznesowych i społecznych.

Współpraca