nasze logo

Dlaczego nie ubiegamy się o 1% ?

1 procent

Zarząd Fundacji podtrzymuje decyzję o odstąpieniu ubiegania się o 1 %.
Stosowne pismo zostało przesłane do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 2010r.
O decyzji Fundacji w tym zakresie poinformowany został stosowny Urząd Skarbowy.
W związku z powyższym pomimo, że mamy status OPP, nie figurujemy na listach organizacji uprawnionych do 1%.


Uważamy, że m.in. z uwagi na zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce (patrz raport GUS z 2015r - tablice od str.4) nie powinniśmy tworzyć konkurencji w zakresie 1% dla organizacji, które zbierają te środki i wydatkują na najpilniejsze potrzeby egzystencji czy zdrowia wspieranych rodzin i dzieci.

Przekonania tego nie pomniejsza wprowadzenie rządowego programu 500+, gdyż pokłady biedy są ogromne.

 
 

ABC NGO

Praktyczne wskazówki na bazie zadawanych pytań z zakresu organizacji i prowadzenia działalności przez III sektor.

 
 

Polecane inicjatywy

Na całym świecie i w Polsce prowadzone są różne akcje, które warto popierać.

1 
 

ABC Przedsiębiorcy

Praktyczne wskazówki na bazie zadawanych pytań  z zakresu organizacji i prowadzenia działalności firm.

mikrogranulki w kosmetykach stop

Mikrogranulki Stop

Inicjujemy w Polsce Międzynarodową Kampanię na rzecz wycofania plastikowych mikrogranulek z kosmetyków.

Wsparcie Firm

Pomoc w aplikowaniu o środki unijne , analizy finansowe, plany marketingowe, biznes plany to tylko jedne z wielu działań na rzecz MŚP.

Ekogazeta

Zespół Fundacji od początku wspiera merytorycznie i współredaguje ekologiczne czasopismo – Ekogazeta (www.ekogazeta.eu)

Wsparcie NGO

Nieodpłatnie świadczymy usługi doradztwa i wsparcia merytorycznego na rzecz nowo powstałych organizacji III sektora

Global Compact

Fundacja, jako członek Inicjatywy Global Compact ( od 2007r) zachęca do poparcia, przyjęcia i stosowania 10 Zasad Global Compact.

Inwestycje społeczne

Kontynuujemy program minimalizacji ryzyka inwestycyjnego dla III sektora i instytucji publicznych.

Dla Wolontariuszy

Działalność Fundacji bez zaangażowania i pracy Wolontariuszy byłaby niemożliwa. Cieszymy się, że jesteście z nami i razem tworzymy więcej dobra :)

Samoedukacja

Realizujemy program skierowany do młodzieży, w zakresie podnoszenia kompetencji i wiedzy w wybranych obszarach biznesowych i społecznych.

Współpraca